top of page

1. Spoločnosť PAMO spol.s r.o. so sídlom Mikušovce 251,01857, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, vložka č.12716/R (IČO: 36 318 892), spracováva v prípade spätného kontaktovania po vyjadrení záujmu o služby spoločnosti v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len “Nariadenie”), nasledujúce osobné údaje:


 

  • Meno, Priezvisko

  • E-mailová adresa

  • Telefónne číslo


 

2. Uvedené osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) je nutné spracovať pre účel spätného kontaktovania po vyjadrení záujmu o služby spoločnosti. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou PAMO  spracovávané počas doby 2 rokov.


 

3. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:


 

  • požadovať od nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame

  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov

  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť

  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov

  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

V Mikušovciach 25.5.2018

bottom of page